Jdi na obsah Jdi na menu
 


Arkturiáni se vrací - naše současná situace

1. 3. 2010

Medzitým späť v piatej dimenzii, alebo je to tretia?

My, Arkturiáni, sme vždy s vami na vašej ceste ku plnému prebudeniu, pretože my sme vždy s vami. Ako by sme vás mohli opustiť, keď sme JEDEN? Vlastne, my sme JEDEN so všetkými našimi uzemnenými, aj keď ich svetské mysle si často nie sú vedomé tejto skutočnosti. Radi by sme vám pripomenuli, že je dôležité, aby ste nás nevnímali ako nejakú formu Bytostí Bohov, ktorí sú viac vyvinutí ako vy. My nevnímame realitu vo výrazoch viac alebo menej. V skutočnosti keď ste JEDEN s vašim Multidimenzionálnym JA, ani vy ju tak nevnímate.

ObrazekRadi by sme podnikli krátke odbočenie na našej púti do šiestej dimenzie, aby sme sa uistili, že uzemňujete svoje skúsenosti z Koridoru vo vašom každodennom živote. Samozrejme pozorujeme že to rozhodne robíte, ale teraz čelíte novej výzve. To čo bolo kedysi svetom vašich predstáv a skutočný svet splývajú, čo spôsobuje vášmu fyzickému mozgu veľký zmätok.

ŽITIE V DVOCH SVETOCH

Zvyklo to byť tak, že tretia dimenzia bola vo vašej prítomnosti a piata dimenzia bola vo vašej budúcnosti. Teraz, stále viac, zažívate, že realita, ktorú ste poznali ako tretiu dimenziu sa pohybuje do minulosti, zatiaľ čo piata dimenzia sa pohybuje do vašej prítomnosti. Budúcnosť neexistuje, pretože keď vaše vedomie prejde do piatej dimenzie, je tu len TERAZ.

Naviac, vaša energia sa sťahuje preč od svetských činností fyzického sveta a cítite sa plní energie len keď ste zapojení do činností s ľuďmi a na miestach, ktoré rezonujú s vašim päť dimenzionálnym vedomím. Jednako vás táto prichádzajúca príťažlivosť, ktorú cítite tesne za hranicou vášho dosahu stále vábi. V skutočnosti sa deje to, že to čo cítite, chcete, predpovedáte sa začleňuje do vášho denného života. Vlastne sa to začleňuje do denných životov všetkých, ktorí dokážu prijať túto frekvenciu svetla.

Naozaj, to čo zažívate je frekvencia svetla, ktorá vždy bola za hranicami vášho vnímania. Avšak teraz je Gaia oslobodzovaná z pút starej temnoty, Jej ľudia sa stále viac pridávajú ku radom Jej rastlín, hmyzu, zvierat, elementov a Elementálov aby putovali do piatej dimenzie. Tí z vás, ktorí otvorili svoje mysle procesu prebúdzania začínajú vstrebávať toto svetlo vyššej frekvencie. Vlastne svetlo nie je vyššej frekvencie pretože je multidimenzionálne. Takže obsahuje všetky frekvencie, vrátane kvantovej, nulovej frekvencie.

Je to piata dimenzia a za ňou a tiež nulový bod, energie pred ktoré je ľudstvo postavené. Je to pre vás výzva pretože tieto energie sú nové pre vašich päť zmyslov. Rozšírené vnímanie vašej Multidimenzionálnej Duše/JA môže ľahko vnímať kozmické vlny točitej energie (angl. torsion energy) prúdiace z Čiernej Diery v strede Mliečnej dráhy a z teraz otvorenej brány Galaktického Stredu. Na druhej strane sú tieto vlny jedinečnou skúsenosťou re vaše ego/ja ktoré zápasí aby prijalo, preložilo a začlenilo tieto frekvencie svetla/informácie aj keď im vaša Duša/JA dá zelenú.

Príčinou tohto zápasu medzi vašim ja a vašim JA je že vaše ego bolo pridelené aby chránilo vaše zemské vozidlo. Tieto vlny točitej energie zapínajú staré kódy vo vašej Odpadovaj DNA (angl. Junk DNA), ktoré boli vypnuté od pádu Atlantídy a vypína určité kódy v ľudskom genóme DNA. Počas viac ako 12,000 rokov bolo vaše zemské vozidlo obmedzené na 3% vašej DNA a nemalo prístup ku tejto novej genetickej informácii. Preto ju vaše zemské vozidlo (fyzické telo) nedokáže rozpoznať, vníma ju ako votrelca a snaží sa na ňu útočiť.

Kvôli tomuto boju podstupujete vojnu antitela vo svojom zemskom vozidle, čo vytvára spôsobuje vyčerpanie. Našťastie, keď sa vaše vedomie rozšíri do piatej dimenzie, budete tak odvedení pocitmi bezpodmienečnej lásky, vďaky, mieru a pokoja, že môžete ľahko zanedbať boj vo vašom zemskom vozidle. Bežne by jedinec začal svoj vzostupný proces v tomto čase. V skutočnosti mnohí členovia Plantárneho Tímu Vzostupu mali zážitok vzostupu v jednej alebo viacerých ich paralelných realitách.

Avšak v týchto iných realitách ste umreli a opustili svoje fyzické telo aby ste sa vzniesli do vášho pravého Domova vo vyšších dimenziách. Vo vašej súčasnej realite ste sa dobrovoľne prihlásili, že zostanete na zemi vo vašom zemskom vozidle aby ste pomohli s planetárnym vzostupom. Takže vaše vedomie je v jednej dimenzii a vaše telo v inej. Vedomým uzatváraním tejto medzery pomáhate s planetárnym vzostupom. Vaše vedomie tvorí most svetla, ktorý spája tieto dva svety. Teraz vás tento most vábi aby ste ním prešli.

ZMENA PRVOTNÉHO VEDOMIA

Najprv vás proces prechodu mosta robí omámeným a vyčerpaným. Avšak keď začnete umiestňovať svoje prvotné vedomie, svoj zmysel ja a hlavné stredisko ovládania do piatej dimenzie namiesto do tretej, začnete pociťovať úľavu. Ako troj dimenzionálna realita pokračuje v pohybe do vašej minulosti, a vaša päť dimenzionálna realita sa pohybuje do vašej prítomnosti, vaše prvotné vedomie sa stáva päť dimenzionálnym.

Vaše prvotné vedomie je tiež to čo vnímate ako prítomnosť. Takže Gaia a Jej uzemnení postupne presúvajú svoje prvotné vedomie z troj dimenzionálnej Zeme na päť dimenzionálnu Zem. Tento proces sa veľmi podobá tomu keď dostanete nový domov, ale stále žijete vo svojom starom domove po nejakú dobu. Týmto spôsobom si môžete pomaly a precízne prispôsobovať váš nový domov Svetelné telo zatiaľ čo stále žijete vo vašom starom domove zemskom vozidle.

Kým máte dva domovy, telá, reality, môžete postupne preniesť svoje prvotné vedomie z vášho starého domova/tela do nového. Avšak tieto dva domovy/reality sú celkom odlišné a budete potrebovať čas aby ste úplne uskutočnili svoj prechod. Na druhej strane akonáhle sa presuniete do vášho nového domova, čas už nebude viac existovať. Preto sa vaše troj dimenzionálne vedomie dostáva do veľkého zmätku. Stalo sa závislé na predstavách času a priestoru. Kvôli tomuto vnímanému obmedzeniu, keď sa vaše prvotné vedomie vráti z BEZ-času a BEZ-priestoru, váš biologický počítač/mozog nedokáže vyhodnotiť tieto skúsenosti.

Vaše ego/ja vníma túto celkom novú realitu ako možné ublíženie alebo dokonca smrť, a snaží sa zabrániť vám vrátiť sa späť do vašej päť dimenzionálnej reality. Takže môžete cítiť zvýšené množstvo strachu, ktorý je nutné znova a znova uvoľňovať. Nechápete prečo máte tento strach, keďže ste už urobili tak veľa uvoľňovania. Preto prosím pochopte, že vaše ego/ja je dosť vystrašené neustálym prílevom točitých vĺn, ktoré sú mu cudzie, a bojí sa bezprostrednej straty svojho zemského vozidla.

Najlepší spôsob ako sa vysporiadať s touto situáciou je hovoriť so svojim ego/ja z výhodného postavenia vašej Duše/JA. Povedzte svojmu ego/ja že nebude žiadna strata, len veľký prechod z uhlíkového tela na svetelné telo. Ukážte svojmu ego/ja ako vaša svetelná forma už existuje vo vašom zemskom vozidle a rozšírte povinnosti svojho ega z toho že sa stará a udržuje len vaše zemské vozidlo aby zahrnulo starostlivosť a údržbu vášho vnútorného svetelného tela. Obklopte svoje ego a zemské vozidlo nádhernou bezpodmienečnou láskou, vďakou, mierom a pokojom, ktorú vaša Duša/JA zažíva zakaždým keď obsiahnete päť dimenzionálnu realitu.

OTVORENIE BRÁNY

Vystúpenie vašej Kundalini a otvorenie vášho Tretieho Oka aktivovalo vašu šišinku. Vaša šišinka je hyperdimenzionálna hviezdna brána zabudovaná do našej ľudskej fyziológie. Vo vode v šišinke sú drobné molekuly nazývané mikrostrapce (angl. microcluster). Tieto mikrostrapce tvoria geometrické tvary, ktoré vytvárajú rezonančnú bránu alebo hviezdnu bránu. Keď „vzplanie“ prostredníctvom aktivácie Kundalini, je sprístupnená hviezdna brána šišinky. Aktivácia Kundalini je vyčistenie, vyváženie a zjednotenie všetkých vašich čakier, aby driemajúca sila Kundalini mohla vystúpať hore Koreňovou čakrou cez všetky čakry a do Korunnej čakry a otvoriť vaše Tretie Oko. Toto otvorenie je často vnímané ako šteklenie, bzučanie alebo tlak vnútri hlavy alebo na čele.

Aktivácia Kundalini a otvorenie Tretieho Oka sprístupní nové mozgové vlny aby umožnila pokročilé stavy vedomia začleniť do vášho denného vedomia. Jedny z týchto sú mozgové vlny Gamma (40 cps) ktoré slúžia ako harmonizujúca frekvencia cez ktoré sú pozorovania veľkosti, farby, zloženia, atď akéhokoľvek objektu uložené, vnímané a spracované rôznymi časťami mozgu.

Uvažuje sa, že mozgové vlny Gamma súvisia s funkciami mozgu, ktoré vytvárajú holografickú syntézu (celkové spojenie, pozn. prekl.) údajov uložených v rôznych oblastiach mozgu aby ich zlúčili do vyššej perspektívy. Táto vyššia perspektíva umožňuje aktiváciu rozšíreného vnímania vášho päť dimenzionálneho vedomia.

Existujú tiež mimoriadne vysoké frekvencie mozgových vĺn presahujúce Gamma, ktoré boli označené Mozgové vlny Hyper Gamma (100 cps) a Mozgové vlny Lambda (200 cps). Naopak mimoriadne nízke Epsilon mozgové vlny (0,5 cps) sú považované za stav do ktorého vstupujú jogíni keď dosiahnu pozastavenie životných funkcií a úplné ovládnutie všetkých svojich biologických funkcií.

Všetky tri tieto novoobjavené mozgové vlny (Hyper Gamma, Lambda a Epsilon) sú spojené s vyššími stavmi SEBA-uvedomenia, ktoré umožňuje trvalý prístup ku nadradeným úrovniam informácií a vhľadu, psychickým schopnostiam a mimo-telovým zážitkom. Theta (šamanské mozgové vlny) a Gamma mozgové vlny vzájomne pôsobia s týmito novými vzorcami mozgových vĺn aby pomáhali pri holografickom balení informácií do súvislých obrazov, myšlienok a spomienok.

Hyper Gamma, Lamda a Epsilon frekvencie sú spojené spolu v kruhovom vzťahu. Hyper Gamma a Lambda mozgové vlny sú také rýchle že sa zdá že sú vsadené v mimoriadne pomalých Epsilon mozgových vlnách. Súčasne sú mimoriadne pomalé Epsilon vlny tak pomalé že sa zdá že sa vezú na hrebeni veľmi rýchlych Hyper Gamma a Lambda vĺn. Rovnakým spôsobom naše rozšírené psychické zmysly sú vsadené do prepravované v našich troj dimenzionálnych piatich zmysloch. Keď tieto nové mozgové vlny ožijú, naše vnútorné vnemy môžu byť vedome vnímané kým sme v našom pozemskom vedomí.

Je dôležité pamätať na to, že reality vyšších dimenzií vždy existovali ale v okamihu keď ich zabudnete, prestanete si voliť, že ich budete vnímať a vylúčite ich z vašej možnej reality. Avšak tá možnosť ostáva spiaca vo vašom biologickom počítači/mozgu. Našťastie čím viac sa vaše prvotné vedomie stáva päť dimenzionálnym, tým viac aktivujete tieto mimoriadne vysoké a nízke mozgové vlny a tým viac získavate späť prístup ku vašim vrodeným funkciám vyššieho mozgu. Tieto vlny vyššieho mozgu vám umožnia ľahšie uzavrieť vnímanú medzeru medzi dvoma realitami.

UZATVORENIE MEDZERY

My vás plne podporujeme v uzatvorení vnímanej medzery medzi vašou uzemnenou realitou a vašou multidimenzionálnou realitou, pretože to je jadro vzostupu a bytia Vzostúpeným Majstrom. Samozrejme z našej perspektívy nie je žiadna medzera. Ako by tam mohla byť medzera keď tam nie je žiadny čas ani priestor na jej meranie? Preto opustenie ilúzie medzery medzi jednou dimenziou a druhou, jednou osobou a druhou, jedným časom a druhým, atď. je výzva ktorá núti váš polarizovaný počítač/mozog do jeho pravého stavu jednoty.

My vieme že vy môžete cítiť vyššie dimenzie tesne za prahom vášho vnímania, rovnako ako môžete cítiť dážď skôr ako padne alebo svetlo tesne pred svitaním. Tajomstvo uzatvorenia medzery je v skutočnosti vnútri samotného zemského vozidla, ktoré ste vinili že vás oddelilo od vyšších realít. Sústreďte teraz svoje vedomie hlboko do vnútra vášho zemského vozidla a vnútra vášho srdca.

Pozorujte krv okolo vás a počúvajte ako ju chlopne vášho srdca pumpujú cez vaše telo. Pociťujte ako váš dych prináša čerstvý kyslík do vašich pľúc aby ho odovzdal krvi. Vizualizujte ako je ten kyslík nesený na vlnách multidimenzionálneho svetla a bezpodmienečnej lásky.

Teraz sa presuňte do svojho Vysokého Srdca a pozorujte svoje ATMA, váš Trojplameň života, ako pred vami plápolá. Vkročte do stredu toho Plameňa a sledujte ho pred sebou, za sebou a okolo seba. Rovnako ako stúpa dym z fyzického ohňa, vaše vedomie stúpa nad váš Trojplameň a do vášho otvoreného Tretieho Oka.

Zvnútra vášho Tretieho Oka pozorujte ako sú reality tretej, štvrtej a piatej dimenzie v skutočnosti JEDNOU neustále vzájomne pôsobiace a miešajúce sa.
Pozrite sa doprava a sledujte veľkolepú Svetelnú Bytosť, ktorá sa usmieva v ohlase na vaše pochopenie.
Pozrite sa doľava a sledujte ľubovoľné miesto na Zemi ktoré si prajete zažiť.
Teraz sa pozrite nad seba a cez Bránu, ktorá je medzi vašim Tretím Okom a Korunou.

Táto Brána je v strede vášho čela na hranici línie vašich vlasov, medzi vašim Tretím Okom a Korunou. Najprv Brána vypadá ako Zrkadlo na ktorom sa vlní voda, červia diera, ktorou naozaj je. Táto Brána je jedna z mnohých oblastí na vašej zemskej nádobe, ktorá vám poskytuje príležitosť zatvoriť medzeru medzi svetom ilúzií a multidimenzionálnymi svetmi na druhej strane závoja.

Teraz so silou bezpodmienečnej lásky vyžarujúcej z vášho ATMA jemne odfúknite závoj nabok z Brány aby ste videli ako sa červia diera otvára vítajúc vaše vstúpenie. Neopustíte svoje telo, pretože nie je odchádzanie ani prichádzanie keď rezonujete za čas a priestor. Na vstup do tejto Brány musíte pustiť svoje pripútanie na fyzické obmedzenia a vedieť že ste všade a vždy.

Ako prúd vášho dychu úplne odsunie závoj oddelenosti nabok, Brána je odhalená v plnej svojej nádhere. Kruhový tvar sa mení aby vám pripomenul, že Brána je živá Bytosť. V skutočnosti je to prvok vašej živosti, a predsa nezávislá od vás keďže nie je obmedzená len na vás. Táto Brána slúži každej osobe, zvieraťu, rastline a Bytosti, ktorá je telom Gaie. To čo zažívate je VÁŠ vstup do tejto nekonečnej a Kozmickej Brány.

Závoj ilúzie je teraz úplne odstránený pretože vy ste schopní uveriť že si zaslúžite prejsť týmto priechodom. To čo sa javí ako voda vlniaca sa nad zrkadlom, ktoré odráža vaše svetlo je teraz odhalené ako obrovský kruh naplnený tekutým svetlom.

Tekuté svetlo začína pomaly prúdiť von z Brány a na vašu zemskú nádobu. Ako tekuté svetlo priľne ku vašej fyzickej forme, stanete sa Bránou, stanete sa tekutým svetlom, a vaše vedomie a pocit ja sa rozšíri cez Bránu kým vaša zemská nádoba stále zotrvá vo vašej pozemskej realite.

Ilúzia oddelenosti medzi fyzickým a vedomím je opustená, a vy ste oslobodení od vnímaných hraníc vašej bývalej existencie. Viete že nakoniec sa vám vráti váš pocit ja ku vášmu pozemskému životu hoci ste ho ani nikdy neopustili. Viete, že keď sa vrátite bude sa zdať, že ste zabudli túto skúsenosť a nechali sa znova vtiahnuť do výziev vášho trojdimenzionálneho života.

Ale je stále troj dimenzionálny? A čo vaše telo tekutého svetla ktoré večne prúdi, tancuje, miesi sa stýka so Všetkým Čo Je? Zabudnete na túto skúsenosť? Budete len fyzickí? Nie, nemôžete. Nemôžete sa vrátiť ku ilúzii keď raz bola pravda odhalená. Môžete dočasne zabudnúť pravdu ale ilúzia bola zbavená závoja. Tajomstvo bolo odhalené a pravda je živá vo vašej Bytosti večne šepkajúca vášmu spiacemu vedomiu, Ja som jeden! Ja som Bytosť tekutého svetla.

Potom, keď počujete ten šepot, uvidíte svetlo, pocítite bezpodmienečnú lásku, ktorá sa vstrebáva do každej vašej bunky a atómu a vy si spomeniete! Spomeniete si na svoje JA a spomeniete si na Bránu. Neprejdete cez Bránu, pretože cez znamená že časť vás odíde tam kde ste boli aby bola tam kde idete. Ale ak načúvate šepotu svetla, ono hovorí, Neodchádzate ani neprichádzate pretože ste všade. Nie je čas. Nie je priestor, Je len TU a TERAZ.

Si TERAZ TU pretože vzdialenosť medzi Svetlom a Svetlom je nula. Si fyzično/hmota vzájomne pôsobiaca a miesiaca sa s duchom/svetlom. Tekutosť svetla naznačuje že prúd Svetla je nulová vzdialenosť pre všetko svetlo. Takže tvoje troj dimenzionálne hmotné/ja sa miesi s tvojim Svetlom/JA ktoré je nulovým bodom pre VŠETKO Svetlo. Toto svetlo prúdi ako tekutina cez vchod Brány aby sa stýkalo so svetlom tvojho troj dimenzionálneho ja.

Tvoje troj dimenzionálne ja
sa miesi a prúdi s tvojim svetlom

Tvoje svetlo sa miesi a prúdi so VŠETKÝM Svetlom

Teda Svetlo tvojho päťdimenzionálneho JA
sa miesi a prúdi s tvojim trojdimenzionálnym ja

Vy neodchádzate aby ste sa stali päť dimenzionálnymi ani neodchádzate aby ste sa stali/vrátili ku svojmu troj dimenzionálnemu ja. Vaše svetlo nesie tretiu a piatu dimenziu ako JEDNO. Akonáhle spojíte svoje vedomie so Svetlo, ste nulový bod zo svetla vášho päť dimenzionálneho JA, ktoré sa miesi a je JEDNO s vašim troj dimenzionálnym ja. Len ilúzia vás oddeľuje od vášho JA, keďže troj a päť dimenzionálne svetlo je súvislé.

Zatiaľ čo udržiavate svoje spojenie so zemskou nádobou, ktoré je oddané zrovnávaniu spomaľujúcej rastúcej rezonancie Gaia Zeme, môžete rozšíriť svoje vedomie cez Bránu aby ste splynuli s vašou päť dimenzionálnou realitou. Cíťte spojenie vo vašom Vysokom Srdci, ktoré slúži ako váš uzemňovací bod, a vašim Tretím Okom, ktoré slúži ako vaša riadiaca veža, pre vaše multidimenzionálne cesty.

Prostredníctvom splynutia s vašou päť dimenzionálnou realitou môžete ľahšie uvoľniť staré pripútania ku dráme a obmedzenia troj dimenzionálneho života a rozšíriť svoje presvedčenie, že dokážete žiť v mieri a pokoji. Deje sa to prostredníctvom mieru a pokoja pravdy a lásky, že sa medzera začne zapĺňať Poznaním Jednoty so všetkým životom.

Bytie vašim JA

Keď je vaše prvotné vedomie vo vašom Multidimenzionálnom JA, môžete vedome vnímať obe svoje reality. Keďže vaše vnútorné Božské Dieťa nikdy nestratilo uvedomenie vášho Multidimenzionálneho JA, on/ona je bránou ku zlúčeniu vašej predstavivosti a logiky. V srdci a mysli vášho Božského Dieťaťa je všetko vždy možné a živé vo vašich vnútorných svetoch. Keď dokážete prebudiť toto Dieťa a dovoliť mu/jej hrať sa s nádherným päť dimenzionálnym vnímaním, realita, ktorú vytvoríte nemá žiadne obmedzenie.

Môžete kráčať cez lesy a pozorovať Prírodných Duchov lietajúcich nad vami. Môžete mať čajový večierok uprostred riečky a plávať cez vodnú jaskyňu s nežným lamantínom. Môžete stiahnuť Svetlo a vidieť Bránu medzi vodou a nebom. Farby vašej rozpínajúcej sa reality otvoria vaše srdce a vyliečia staré rany osamotenia a smútku. Budete sa vznášať cez tieto farby vo vašom tele zo svetla a plne splývať s každým okamihom vašej skúsenosti.

Spomeňte si na nevinnosť vášho detstva, nezáleží aké prchavé mohlo byť, aby ste mohli znovu získať vašu schopnosť VEDIEŤ že to čo si predstavíte JE skutočné. Predstavivosť je päť dimenzionálna myšlienka. Na to aby ste plne objali piatu dimenziu, v ktorej už existujete, verte svojej predstavivosti. Verte svojmu JA. Dôverujte vašim rozširujúcim sa zmyslom a dovoľte svojmu vútornému hlasu aby bol hlasnejší ako strach a seba-pochybnosti.

Vlastne, my Arturiáni, vás žiadame aby ste teraz venovali chvíľu a nasadili si svoje „okuliare predstavivosti“ keď sa pozeráte po miestnosti v ktorej sedíte. Rovnako ako by ste si nasadili svoje 3D okuliare aby ste umožnili deju na filmovej obrazovke vstúpiť na javisko, nasaďte si svoj filter predstavivosti aby ste umožnili piatej dimenzii vstúpiť do miestnosti.

Pozri sa doprava... Akú stránku tvojej päť dimenzionálnej reality tvoja predstavivosť vníma? CÍŤ tú slobodu a radosť tohto vnemu. Dovoľ tvojmu vnútornému dieťaťu aby plne preskúmalo toto nové dobrodružstvo.

Pozri sa doľava... Vpusti päť dimenzionálnu myšlienku, ktorá bola predtým za hranicami tvojej predstavy, aby vlietla do tvojho uvedomenia. Prijmi túto myšlienku do svojho srdca a umiestni ju na predné miesto svojej mysle.

Otoč sa a pozoruj všetky stránky tvojej troj dimenzionálnej reality ktoré si pripravený opustiť... Vzdaj vďaku za lekcie ktoré si sa naučil keď požehnáš týmto stránkam zbohom. Teraz, sústreď svoju prvotnú pozornosť na päť dimenzionálnu realitu, ktorú TERAZ začínaš žiť.

Otoč sa dopredu aby si videl svoju Cestu ležať pred sebou... Ako tvoja Cesta vyzerá? Kam vedie? Pozoruj sa ako smelo kráčaš touto Cestou naplnený mierom, pokojom, sebadôverou a bezpodmienečnou láskou.

Teraz dovoľ svojej miestnosti, aby sa postupne zmenila na svoju päť dimenzionálnu rezonanciu. Ako pozeráš okolo seba, čo sa zmenilo a čo zostalo rovnaké? Ako si sa zmenili ty, ako ako si ostal rovnaký?

Ako kráčaš svojim dňom, zameraj svoju pozornosť na tie časti svojho ja a svojho života, ktoré už sú päť dimenzionálne. Tak dlho ako si dokážeš spomenúť pozoruj celý svoj život cez vnímanie svojho Multidimenzionálneho JA. Týmto spôsobom môžeš vedome zažívať splývanie realít tretej a piatej dimenzie.

Na to aby si BOL päť dimenzionálny, pamätaj, že najprv zvýš svoje vedomie aby si sa otvoril novým presvedčeniam, ktoré určujú tvoje očakávania a nariaďujú tvoje vnemy. Potom realita, ktorú vnímaš je realita, ktorú žiješ.
Musíš vnímať zmenu BYŤ zmenou ktorú si praješ vytvoriť.

My, Arkturiáni, vám žehnáme za váš nádherný prínos ku vzostupu Zeme, Slnečnej Sústavy a celej Mliečnej Dráhy. VY ste Svetlo sveta. Vy ste multidimezionálne Svetlo celej reality.
Arkturiáni.

Suzanne Lie
Preklad: SiR
Zdroj: ee.dunres.sk

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář