Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mezidimenzionální styky a cestování

20. 1. 2009

Mezidimenzionální styky a cestování

Napsal René K. Müller
Přeložil Marlitan alias Martin Hogenauer
 

Sny, OBE a vyšší říše

Jaký je vztah mezi sny a OBE a jaký to má vztah s vyššími říšemi?

Problém je v úhlu našeho pohledu. Dojem, jako aspekt vnímání fyzického světa v našem denním životě má určitý druh zabezpečovacího mechanismu a všem dalším vjemům není umožněno vstoupit do naší mysli díky našemu unikátnímu rozhodování, co do této fyzické reality patří a co ne. Vy sám jste individuální bytost svázaná s vaším denním vědomím, ostatní jsou v éterické rovině zas svázáni s tím svým. V jednom okamžiku je éter přítomný a aktivní během vaší činnosti. Pokud jdete spát, jedna vyšší část vašeho já se odděluje. Samozřejmě především, pokud astrálně cestujete, tím se myslí, když létáte v auře země ( pozn. Překl.: nenechte se zmást jiným názvoslovím ). Někdy máme zkušenosti s vyššími dimenzemi, či rovinami vědomí, přičemž naše astrální vědomí je připraveno a schopno vnímat éterické a více jemné dojmy, či vjemy. Dojmy, které získáme z vyšší, či jemnější reality se potřebují dostat z vnímání vyšší reality do vnímání nižší. Z úrovně nahoře do úrovně dole.

Představte si, jak navštěvujete stovky, ba tisíce míst každou noc, možná jste již mnohokrát cestovali skrz brány do vyšší říší, do éterických rovin…, ale vrátili jste se zpět do vašeho těla. Kde je mozek, tento nástroj, který pořád zůstává v té „nízké“ fyzické realitě a tady nastane velký odraz – vše je odmítnuto. Prostě vše zapomenete, dojmy z vyšších sfér si nedokážete vzít sebou do těla. Vaše dojmy zůstanou ve vašem podvědomí, spolu s vaším ne-já.

Ale když si je někdo plně vědom svým výskytem v astrální a vyšší realitě v tom samém okamžiku, pak se čas spánku zkracuje, protože tato bytost se nepotřebuje ve spánku oddělovat k vnímání vyšších realit, či snů, protože ona je s ním spojena stále.

Obyčejně, tak zvané sny jsou dojmy z astrálních rovin, které můžete v mysli udržet nejlépe, jelikož mají formu, barvy, čas, prostor a občas i gravitaci.

Například noční můry jsou na velmi blízkých astrálních rovinách, kde myšlenkové formy inkarnovaných bytostí jsou projektovány během jejich denních životů, velmi smutné toto vidět. Této blízké (nefyzické!) astrální rovině jsme nyní blíž a stále se jí přibližujeme, protože země mění své vibrace na vyšší. Takže blízké astrální roviny se připojí k naší fyzické realitě ve které žijeme a naše fyzická realita s stane více prchlivá, pomíjivá ( ang. fluid ). Vedle toho se astrální noční můry stanou skrz naše smysly více fyzickými, např. lidé, kteří jsou psychicky nevyrovnaní budou přitahovat omezené bytosti, například našeptávajíc masové vraždění, což je extrémně silný případ. To samé se stane s posedlostmi – je zde mnoho psychických důvodů, vazeb karmy atd..

Takové události zmizí rychle a budou rychle vyváženy nebo vymíceny. Fyzická realita se dotýká nižší astrální, nebo pod-astrální roviny, a která je dokonce vnímána některými vtělenými bytostmi: fyzická realita se stane více astrální, více jemnější, objeví se všechny zbývající myšlenkové formy v astrální rovině. Karma bude velmi rychle uvolněna ( karma jako „Akce“ vs. „Reakce“ )

Proč narůstá počet inkarnací?
Proč je tolik bytostí vtělených, důsledek populace?

Protože to je druh nátlaku na uvolnění karmických vazeb v této přítomné realitě. Energie, která je omezena na tuto úroveň existence potřebuje být uvolněna tady, čili v inkarnačním procesu. Někdy to také přichází v doprovodu nevyrovnané vtělené duše: obsednutí, posedlost. Posedlost není jednoduchá věc: bytosti, které uvolňují nevědomě energii, ať už to dělají jakkoli, dokonce i posedlí lidé, pomáhají nevtěleným bytostem uvolnit zase jejich energie. Je to pěkná služba, ale hlavně bolestivá, v závislosti na mohutnosti energií.

Ale navraťme se k snění. Psychologické sny: Když se vám zdá o nějaké situace, která je opakováním dané situace ve fyzickém světě, opakujete si ji tak dlouho, dokud nepochopíte důvody a nepřidáte tuto zkušenost k vašemu duchovnímu růstu. Občas se nám zdá o věcech, které se nám mají v budoucnu stát. Je to hlavně díky duchovním průvodcům hluboce zapojeným do této činnosti.Tyto věci se učíme na nižších astrálních rovinách, jelikož to je jednodušší na zapamatování a může to být důležité v našem běžném životě. Průvodci berou energie z klamů z vyšší astrální roviny, která není tak svázána s časem a prostorem, do více přístupné astrální roviny, kde si můžeme tyto „vzorky“ zapamatovat. Budoucnost se tak pro nás stává více přístupná ve formě vizí.

Tyto vyspělejší říše nejsou vnímány jako normální sny, jsou více intenzivní v mnoha aspektech ( barvy, světlost, průzračnost ), že si z nich bereme s sebou mnoho dojmů a následně je popisujeme jako skutečné vize. Jako NDE, které nebylo jenom snem, protože intenzita prožitku byla tak hluboká.

Když cestujete skrze astrální brány, dokonce tunely v NDE, nebo dalšími mezidimenzionáními bránami do jiných dimenzí, můžete vnímat další bytosti, které mají tvar lidského těla, ale další vlastnosti, jako třeba světlo nebo intenzita barev, které jsou takové, jaké byste nikdy neviděli a už vůbec ne ve fyzickém světě. Například na éterické úrovni nám dávají dojmy, že mají tváře, někdy nemají těla vůbec, ale jejich tváře jsou v závoji světla. Tyto bytosti vědí, jaký vám mají dát dojem svého vzezření, který jste schopni si zapamatovat, když se vrátíte zpět do těla. Duchovní průvodci, kteří nás na takovýchto cestách doprovázejí vědí velmi dobře, jaký je nejsnazší způsob abyste si něco zapamatovali.

Když mě moji duchovní průvodci vezmou z těla, můžu dosáhnout vyšších říší s jejich pomocí, kde se mohu učit. Nazývám to „Astrálně éterické účení“. Odtamtud můžeme získávat dojmy z budoucnosti stejně dobře jako z minulost, akášické záznamy jsou nám plně přístupné. Akášická kniha je představa jak popsat cestování v prostoru a čase do míst událostně spjatých s historií země a vším kolem ní.

Po tomto učení se jich často ptám, zdali mi mohou pomoci zapamatovat si tyto dojmy. Potom ke mně průvodci neustále hovoří aby mi pomohli si tyto myšlenky udržet a navádějí mě do nižších astrálních rovin. Pomalu vstoupíme do aury země a při vstupu do těla mi pomohou si vše zapamatovat.

Během tohoto procesu si zapamatuji jak kvality a představy Země vstoupily do mého vědomí. Čím více se přibližuji fyzickému světu, tím více začínám pociťovat jak mě do sebe uzavírá čas a prostor. Když vstoupím do svého těla, mám šok z toho, jak jsem omezen a ohraničen. Myslím, že tento šok je příčinou odmítnutí dojmů z vyšších říší.

 

2.0 Styky a vlivy

 

Obrazek

Vtělené duše jsou hlavně ovlivňovány fyzickými dojmy, které jsou vnímány fyzickými smysly, vedle toho jsou také skryté vlivy, kterými jsme vedeni, ať už je vnímáme, nebo ne. Záleží to především na tom, jak moc jsme si těchto vlivů vědomi.

Vtělené duše, které nejsou shopné vnímat takové vlivy nejsou ztraceny, jen se rozhodli ignorovat nebo nějak odmítat tyto vjemy. Mají na to právo a ostatní by měli toto rozhodutí obyčejně respektovat. Není to žádný soud, pouze vnámání rozdílných vlivů.

Nižší astrál

Například mnoho fyzických vlivů z nejnižší astrální roviny, či nejbližší nefyzické rovině, nazývám psychologická rovina, jsou tu strachy, bolesti, hněvy, a jejich myšlenkové formy, jsou jako jejich tmavé stíny v pozadí.

Psychologie se snaží popsat tyto vlivy s různými úspěchy či neúspěchy. Je strašné tam být. Když jsem vědomě navštívil tuto rovinu, cítil jsem, že bych tu nechtěl strávit mnoho času. Chtěl jsem odejít, jak jen to bylo možné. Různorodé posedlosti přicházejí z této roviny, například: deprese přitahují bytosti, které jsou ve stejné situaci, nebo stejně jako pocit bolesti, který se s vámi spojí. „Nebudete sám s pocitem, že jste sám.“ Je to trochu ironická situace, protože se dva spolu potkají a podporují v sobě již tak bolestivou situaci, aby byla ještě horší. Často takové skupinky bytostí napadají inkarnované bytosti, aby s nimy sdíleli jejich osamění, žel a bolesti. Takové bytosti mohou být vnímány třetím okem, pokud je na to trénované. ( viz. Překlad třetího oka ).

Jen sama inkarnovaná bytost, která se cítí sama může uvolnit tento druh energie. Ale bytosti bez těla toto nemohou, takže inkarnovaná bytost pomáhá duchovi, nebo omezené bytosti uvolnit její osamocení také. Často je velmi těžké rozeznat tento proces. Potřebují pomoci od osoby, která je plně scelená s touto situací, plně uvědomělá a ochotná pomoci v této situaci.

Vyšší astrál

Ve vyšších rovinách jsou stále bytosti, které čekají na své fyzické tělo, nebo pomocníci, kteří nám občas pomáhají v určitých situacích. Jsou dobře v kontaktu s fyzickou rovinou, občas nás ovlivňují i v běžném životě.

Více osvobozené bytosti, které dokončili reinkarnační cyklus/ zkušenost, nebo přátelství, které jsme měli v našich minulých životech a z jiných planet, kde jsme byli inkarnování jsou stále v astrálu přítomny, ale jsou si dobře vědomi jejich vlastní situaci jsouce odděleni od božího záměru.

Ve vyšší a více jemnější astrální rovině jsou bytosti, které nám pomáhají s naším duchovním vzestupem. S jejich pomocí si uvědomujeme mnoho věcí v denním životě, zejména štěstí, které nás potkává. Podporují nás v uspořádání si našich snů v nižších astrálních rovinách. V našich snech nám vytvářejí základ pro dané situace z našeho denního života.

Mnoho duchovních průvodců nám pomáhá spojit se s vyššími říšemi. Například nám pomáhají v noci opustit tělo, pomáhají nám uvědomit si našeho éterického dvojníka během dne, když jsme v těle, ale hlavně nám pomáhají integrovat se do vyššího Já jejich přítomností v našich myšlenkách.

Éterická rovina

Aštar velení, Vesmírné bratrstvo, Bratrstvo velkého bílého světla a vyšší mistři jsou bytosti na éterické úrovni ( mentální úrovni, pozn. Překl ), mnoho z nás jsme tam také naším éterickým dvojníkem ( duchem jako prvním aspektem naší bytosti, mentální tělo, pozn. Překl. )

Přepadají nás jistě určité pocity, když čteme jména těchto uskupení, ale je to jen druh pojetí: Nazýváme tyto skupiny těmito názvy, jelikož v našem fyzickém světě je potřebujeme identifikovat, nazvat, abychom o nich mohli přemýšlet, či s nimy pracovat. Cítím se být velmi blízko Aštarovi ( dokonce i když nesouhlasím s mnoha sděleními přes channeling, které tvrdí, že jsou od velení aštaru ) ( Tyto sdělení z automatického psaní, transu atd…

Tak dalece, jak jen mohu vnímat, přijímáme vyšší energie z té za éterickou plání, abychom si je uspořádali na více éterický způsob, zejména na zemi a v jejím energickém poli pro pozvednutí se do vyšších dimenzí.

Osobně jsem vnímal éterické bytosti jako míčky energie s různými barvami, když mě moji průvodci vyzdvihli do éterické roviny. Je tam mnoho tunelů a záření… rozdílné skupiny bytostí jsou vázány na specifické energie, aby je zpřístupnili pro nižší tvory. Rozdílně nazvané skupiny jsou „skupiny“, které jsou spojeny s určitou úlohou práce s energií. Některé jsou velmi dobře spjati se zemskou energií, ve fyzickém světě jsou spojeni s rostlinami nebo kameny.

Éterická přítomnost je vyšší část nás samých. Charakteristika vtělení jsou úvahy z této části našeho já. Čím více jsme spojeni s naším duchovním já, tím více si můžeme uvědomit smysl našeho života, úlohu, kterou jsme si vzali do tohoto fyzického světa, do našeho současného života.

Za fyzickým, astrální, éterickým světem jsou mnohem jemnější roviny, které jsem nezahrnul do tohoto krátkého pojednání.

Mezidimenzionální činnosti a výčet bytostí

Obrazek

 Pokusím se vysvětlit několik činností pojmenovaných skupin bytostí, popis je založený na mém osobním pohledu a zkušenostech.

Skupiny a jejich výskyt není jeko u nás ( fyzických pozemšťanů ). Jsou to více méně skupiny energií.

Lidský druh:

Existuje mezi třetí a čtvrtou dimenzí, dokonce současný posun naší planety opouští dualitu a třetí dimenzi směřujíc k dimenzi čtvrté. Planetární posun nebo vzestup ( často popisován jako „velká sklizeň duší“ ) je ukázána jako tečkovaný obdélník ze čtvrté do páté dimenzionální hustoty. Čtyřdimenzionální reality právě nastupují (1994) již několik let (1990-1992). Až 2015-2020, kdy čtvrtá dimenze/hustota plně pojme naší planetu. Některá proroctví tvrdí, že koncový posun do 5 dimenze nastane o 100-150 let později – což se stane velmi rychle v relativním měřítku, jelikož vnímání času v čtyřdimenzionální realitě se dost změní ( zrychlení času ). Mayský kalendář vám nabízí stejné změny.

( Poznámka překladatele: Sledujte svět kolem sebe, jelikož se to už děje. Přestup do 4té dimenze z materiálního pohledu nebudeme vůbec vnímat, to co budeme pokládat za fyzický svět už moc fyzický nebude – ale lidský pohled ho stále tak bude chápat. Takže až si ve 2030 řeknete, co to bylo za nesmysli, že se nic nezměnilo, tak bohužel.. vaše vnímání světa kolem vás bude stále fyzické, bude fyzické pro každého na této planetě.)

Zeťané ( The Zeta’s )

Pomáhají některým skupinám lidí spojit se s vyšší realitou. Spolu s mimozemskými kulturami jsou to častější návštěvníci tohoto světa v této realitě – na druhou stranu jsme to my, kteří sdílíme tyto ( třetí dimenze ) znalosti, které učíme ostatní. Sdílíme sjednocení emocionální a mentální, např. Zeťané, kterým chybí tato sjednocení ( integrace )

Plejáďané

Se ukazují jako nižší mezidimenzionální mimozemská kultura, která koordinuje tyto mezidimenzionální cesty ostatním kulturám. Některé bytosti se ztotožnili v Plejáďanech nebo ostatních Bránách ( Orion, Sírius atd. ) aby vstoupili do trojdimenzionální reality, aby mohli opět vystoupit do čtvrté a následně páté dimenze jako takový druh služby boží.

Aštarovo velení

Je druh meziplanetární a mezidimenzionální smlouvy několika kultur – mnoho z nás tu sloužíme naším duchem, vyšší část našeho já ( jak popsáno nahoře ).

Některé bytosti jsou:
Aštar, Merku, Ezola, Alastar, Monka, Voltra, Avana, Ištar, Soltek, Kla-La, Vůdok, Haton, Korton, Sutko, Soka
( ang.: Ashtar, Merku, Esola, Alastar, Monka, Voltra, Awaana, Ishtar, Soltec, Kla-La, Woodok, Hatonn, Kortron, Sutko, Sokka )

Velcí mistři

jsou bytosti, kteří dokončili svůj vzestup již v minulosti na zemi, mnoho z nich je stále inkarnováno na zemi. Myslím, že tu založili mnoho duchovních skupin esoterických, newage, theosofických a škol, zejména ti, kteří byli spjati s určitým náboženstvím.

Někteří mistři jsou: Ježíš-Sananda (?), Lord Kutnými Lord Maitreya, El Morya Gautama Budha, Confucius St. Germain, Kwan Yin Serapis Bei, Eliah Ezechiel, Nada Bratrstvo světla bylo vytvořeno vyššími mistry.

Michaelova Legie

Je silná sjednocená skupina hvězdných,světelných rytířů, čestných a poctivých. Je blízko k archandělovi Michaelovi.

Metatronská legie

Není moc známé mezidimenzionální uskupení, které podporuje rozšíření vyšších ( vibrace ) energií do nižších. Jak je známo z rozličných zdrojů Metatron je tvůrce Elektronu – základ na změnu hustoty energie v mnoha realitách. Můžete se mrknout od JJ. Hurtakse na Klíče Enochovy, kde probírá několik stavů výrobního procesu v Metatronu. ( opět na Spiritwebu )

Archandělové

Jsou dá se říct neosobní energie, které jsou velmi mocné, jejichž pojmenování a popis je nemožný. Je pouze možné pojmenovat je jako kvality: Michael, Gabriel, Rafael, Chamuel, Metatron, Zadkiel, Mikael, Melchzedek, Uriel, Jophiel.

Za osmou dimenzí jsou roviny, reality, které není možné popsat – Kristovo vědomí nebo Kršnovo vědomí. Ty mohou být popsány v metafyzických příbězích nebo např. v Upanišadách.Tyto království nemají omezení jaké známe, jelikož „nejsou oddělené od zdroje“

Mezidimenzionální cestování

Cestovat v prostoru znamená přemístit se z jednoho bodu do druhého, zde popíši cestování mezi dimenzemi. Všechny fyzicky manifestované „věci“, bytosti mají svůj protějšek v astrální rovině, je to jako definovaná forma, totožná v obou úrovních. Pro cestování mezidimenzionálně, meziplanetárně potřebujeme znát do jaké úrovně času/prostoru ( jako hustoty) chceme cestovat, do jaké astrální roviny.

Obrazek

Když jsme poslali „vozík“ na Venuši, cestovali jsme ve fyzické rovině, takže jsme zde nemohli najít život, protože fyzické zařízení detekuje pouze fyzické věci.

Cestovat fyzicky na Venuši můžem v raketě, která ponese naše fyzické tělo. Cestovat na venuši astrálně, bez nějaké „astrální rakety“ je jednodušší ( dokonce i levnější ) a najdeme Venuši plnou života. Čím více jemnější astrální úrovně dosáhneme, tím více se uvolní vztah čas-prostor.

Světelné lodě ( Paprskové lodě - Beamships ) jsou schopny létat v různých dimenzích nebo astráních rovinách. Paprsek prozkoumá vztah času a prostoru okolo lodi , objektivně to bude vypadat, že se pohybuje, ale především to změní časoprostorový vztah. Čím vyšších rovin dosáhneme, tím se vesmírná loď stane více energickou.

Asi je těžké tuto analogii pochopit. Můžeme říct, že Země je vesmírná loď, všechny vtělené duše se napojují na druh smlouvy, kterou nazýváme „společnost“ , vytvořenou masivním vědomím.

Cestování v prostoru implikuje cestování v čase

Zde na zemi hustota času a prostoru je silná, takže nemůžeme mezi nimy změnit vztah. Ale v astrálních sférách jsme toho schopni. Opuštění fyzické sféry: Fyzicko astrální nebo fyzicko éterický start vnímáme jako světelný tunel. Dokonce, když prožíváme spontánní opuštění těla ( spontánní! ), nebo dokonce NDE. Je to jen změna vnímání této hustoty.

Když dosáhneme éterické úrovně, můžeme jednoduše vstoupit do jakékoli položky, kterou nazvěme časem. Jakmile do ní vstoupíme, přijmeme aktuální hustotu v daném čase a fyzická realita se vrátí našemu pohledu.

Meziplanetární, nebo mezigalaktické cestování je mnohem jednodušší, protože cestujeme připraveným astrálním vozem ( stvořili ho pomocí vůle nějaké bytosti ), vozidlem stejné hustoty jako rovina, do které chceme vstoupit.

Jestliže jsme schopni si srovnat a zapamatovat všechny dojmy, které na cestě získáme, cestování se stane více skutečné. Mimozemské kultury, které stvořili tyto lodě jsou schopni měnit jejich vibrace jak chtějí.

Plejádská loď

Právě taková to může být loď. Loď nebo myšlenková forma-smlouva, která cestuje na éterické rovině cestuje na fyzické rovině. Taková znalost implikuje uvědomění si vyších říší za astrální či éterickou rovinou.

Četl jsem velmi zajímavou myšlenku v Matrix IV (článek na spiritwebu ) od Drunvalo Melchizedeka:

 

 • Čím více technologicky vyspělou se civilizace stává, tím více se oddělují od zdroje.
 • Nejvíc vyspělá civilizace v galaxii nemá nic kromě sebe samé.

   

  Osobní zkušenosti -ne moje ale původního pisatele

  Mezidimenzionální brána

   

  O několik let nazpět jsem měl plně vědomé OBE a letěl jsem s Plejádskou lodí. Vzpomínka, kterou jsem si udržel je, že jsem stál mimo tuto loď hledíc na jiné světelné paprsky a jejich lodě. Když jsem byl zpět v těle, měl jsem dojem cesty.

  Tyto lodě nejsou tvořeny z jakýkoli kovů, ale spíše ze světla, z myšlenkových forem ve formě světla. Ukázaly se s velkou intenzitou, pomatuji si cestování do brány – do mezidimenzionální brány. Změny hloubky barev, tak intenzivní, že jste mohli cítit barvy jako teplo, dokonce jsem se cítil tak příjemně, i když sem neměl tělo.

  Nepomatuji si všechno do detailů, toto dopíši později….

  Setkání s Zeta-Reticulis

  ( 4. července 1994 )
  Několik týdnů zpátky jsem mluvil s dvěmi lidmi o duchovních věcech, kundalini a astrálním cestování. Prozradil jsem jim něco o Zeťanech a jejich projektu klonování nového hybrida na vytvoření nové rasy, který bude žít ve hustotě 4 dimenze.

  Bylo zvláštní o tom mluvit, jelikož na jednu stranu bych o tom s nimi měl mluvit a na druhou jsem cítil, že nemohou být připraveni poslouchat takové šílené příběhy. Později jsem jednomu z nich řekl, že mu mohu ukázat Zety.

  Další noc jsem šel spát a probudil jsem se astrálně ( OBE ), s vědomím, že jsem snil na astrální úrovni. Potkal jsem prvního, se kterým jsem posledně mluvil o OBE a astrálním cestování. Byl překvapen, že mě tu potkává. Nebyl jsem si jist, že vnímá plně vědomě. Později jsme odešli na jakési ( astrální ) místo:

   

  Obrazek 

 • Viděl jsem zemi a dokonce tu byla gravitace ( představa )
 • Byla tam obloha a něco jako louka s jasnými barvami
 • Bylo tam několikl tisíc trojůhelníkových lodí ( modré a napůl průhledné ) na obloze

   

  Když jsem to viděl,byl jsem velmi ohromen,. Něco jsem očekával, ale ne toto. Pomatuji se, že jsem cítil, jak se aktivuje srdeční čakra, aby jim vyslala paprsek lásky, jestli jsou to bytosti světla, budou vědět, co cítím.

 • Pak se cosi podivného stalo, slyšel jsem trochu muziky, kterou často poslouchám ve sluchátkách na CD ( fyzicky ) – část modlitby k Marii. Když jsem to poslouchal, vždy mě to hluboce zasáhlo,. Nyní, když jsem byl astrální, jsem slyšel to samé, ale o mnoho hlasitěji ve své hlavě.

  Další den jsem přemýšlel o setkání. Ale jak jsem o tom přemýšlel, cítil jsem strach – byl jsem obklopen pocity, že to je nebezpečné. Hudba byla zapnuta v mé hlavě – ne plynule, jak jsem očekával, ale jako když zapnete rádio, dokonce mechanicky!

  Další den jsem se ptal přítele, jestli si něco zapamatoval z minulé noci, ale nic si nepomatoval.

  Stále jsem se neztotožnil s tímto strachem – přicházel z hlouby duše.

  O několik týdnů později jsem pomalu začal rozumět tomu, co se stalo ( myslím ):

   

  • naprogramoval jsem se astrálně, abych se setkal se Zety a ukázal je příteli – nebo lépe říkal jsem si „půjdu“, byl to prostě takový druh chtíče.
  • Skutečně jsem se s nimy setkal – skupina Zeťanů je mými přáteli. Jaký k nim mám vztah a proč, to nevím.
  • Jedna osoba, které jsem chtěl ukázat Zety, byla v oblasti hybridizace. Mám nějaké pocity o jeho spojení se Zeťany, ale předtím, než sem něco napíšu s s ním o tom musím promluvit a získat další informace.
  • Mé vzpomínky se spustily z několika důvodů:
   • Integrováním astrálního setkání do mého denního vědomí
   • Aktivace mé srdeční čakry a mé schopnosti poslat jim lásku
   • Prozkoumání mých ohromujících pocitů pro zjištění jak se vědomě nevědomě spojení navázalo

   

  Čím více jsem přemýšlel o tomto setkání, začínal jsem pomalu rozumět mému vztahu k Zeťanům. Před dvěma lety jsem o nich poprvé slyšel, četl jsem také několik podobných verzí jejich historie a zejména proč jsou tak ne-emocionální.

  Měl jsem jsem pocit, že bych jim měl pomoci. Jak jen jsemje mohl chápat, věděl jsem, že jsou velmi vyspělý technicky v cestování v rozličných dimenzích a že bych jim mohl pomoci integrovat se s jejich emocionálnímy těly.

  Pochopil jsem mnoho, ale moje emocionální tělo mělo problém porozumět v rozporu s mým denním vědomím. Vím, že má zkušenost byla malinká a asi ne plně zapamatovaná. Ale načrtlo mi to, jak nastávající roky budou pro část naší společnosti, která má astrální/fyzické kontakty s mimozemštany, ne jen se Zeťany.

  Multidimenzionální člověk a jeho vzestup

  ( 16. října 1994 )

  Před pár týdny se mi stala příhoda o kterou se s vámi chci podělit: Jeden večer při večeři přemýšlel o představě, kterou mám o opouštění fyzického těla při procesu umírání: Vstup do tunelu, příchod ke světlu – a jak s tím vším souvisí naše vnitřní přesvědčení, co je po smrti. Může být několik druhů lidí:

  • jedni, kteří nemají ponětí o astrálním světě nebo se obyčejně nezajímají, co je po smrti
  • lidé znalí, nebo s určitou představou, co je po smrti – já se k nim také řadím
  • nebo dokonce lidé, kteří stále věří v existenci nebe a pekla

   

  Čím víc jsem o tom přemýšlel, tím víc jsem si paradoxně nebyl jist, zdali mé přesvědčení mě může ochránit před možností být – jen být.

  Jedna osoba s mnoha představami to má těžké, jelikož si musí vybrat to, o jehož existenci je tvrdě přesvědčena, pak je ovšem problém uvolnit její zarputilou představu.

  Mé myšlenky jsem rozdělil do dvou odvětví, nedostatek představy neimplikuje nedostatek zkušeností. Mnoho lidí, co mělo OBE jim třeba nevěnovalo dostatek pozornosti, nebo je později zavrhly. Cítím, jak to je důležité, vedle všech představ „bytí otevřen“ těmto věcem.

  Touto cestou jsem si vzpomněl na svou vlastní představu mé éterické bytosti na mateřské lodi, kde jsem byl étericky přítomen a přemýšlel jsem, jestli jsem tam v ten samí okamžik, co je vlastně vzestup, jsem už TAM?

  Stále jsem jedl a má dívka byla přede mnou … no, rozhodl jsem se že vypadnu z této fyzické reality..

  STALO SE TO HNED … „střih“ …

  Vrátil jsem se za chvíli, ale nevěděl jsem jak dlouhá byla ta chvíle, sekundy, minuty, hodiny? Vrátil jsem se do těla v jakémsi tunelu. Uvědomil jsem si, že jsem byl v pokoji, v omezeném 3D pokoji s daným prostorem … bylo to divné .. Díval jsem se skrz dvě díry ( mé oči ) a díval jsem se na neznámou osobu přede mnou, která vkládala sousto do svých úst ( má dívka stále jedla )

  Zeptal jsem se sám sebe: „Co tu dělám?“ Jako poustevník, který vstoupí na podivné místo.

  Za pár chvil jsem si vzpomněl, když jsem opět měl kontakt se svým mozkem, že jsem stále večeřím s dívkou, která sedí přede mnou.

  Uvědomil jsem si, že jsem se oddělil od své osobnosti „Já“ na fyzické úrovni a poznal jsem jaké je být pryč, v jiné realitě. Hlavní událost byla: Uvědomil jsem si, že jsem éterický a má osobnost na fyzické úrovní má se mnou vazbu a že se mohu kdykoli vrátit., ale nemohu se ztotožnit se svou myslí, se svým mozkem. Měl jsem ukotvenu představu, že mám fyzické tělo, ale které je ode mě tuze daleko, byla tu velká vzdálenost mezi oběma realitami, té fyzické a éterické, „Jsem“ a „Existuji“

  Odpověď na mou předchozí otázku : Vzestup je vývoj fyzického těla tak, aby bylo schopno podržet éterické vibrace v něm samém.

  Co jsem stále chtěl bylo poznat a ověřit, jestli mohu kdykoli opustit tento fyzický svět a teď to vím, Mohu. Ale není to můj záměr – odejít, ale vyvíjet se a obohacovat svět kolem sebe aby přešel do 5ti dimenzionální reality svého ona. To je můj dojem z vzestupu. Vzestup spolu s fyzickým tělem, jako vozem, ale bez překážek…

  Převzato z webu http://marlitan.iglu.cz  

  Související články:

  Astrální úroveň a její cestování - psala Bofka

  Sen - psala Bofka

 • zdroj: www.bofi.cz

 •  

 •  

  Komentáře

  Přidat komentář

  Přehled komentářů

  Zatím nebyl vložen žádný komentář