Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitán Aštar, Veliteľstvo Aštar a Galaktická Federácia

23. 1. 2010

Elizabeth Trutwin 21-Január-2010

Všimla som si, že ľudia, ktorí sa zaujímajú o UFO a Galakťanov často neštudovali vzostúpené majstrovstvo. Tiež som si všimla že niektorí veľmi pokročilí duchovní ľudia často toho veľa nevedia o Galakťanoch. Hviezdne semienka a Pracovníci Svetla až nedávno začali zisťovať že sú jednou a tou istou skupinou.

Aštar je Najvyšší Veliteľ Galaktickej Federácie

Tí ktorí pracujú pre Aštara sú Vzostúpení Majstri. Admirál Nového Jeruzalema je Sananda, ktorí je vyššou formou Ježiša. Veliteľ Aštar a milióny v Galaktickej Federácii si neprajú aby boli videní ako odlišní od vás alebo odo mňa. Chcú byť videní ako nám rovní. Dvojplamene mnohích z nás pracujú v Galaktickej Federácii na Lodiach a my všetci sme na ceste vývoja. Veľká časť z Aštarovho Poslania zahŕňa pomoc ľudstvu spomenúť si na Galakťanov a tiež ochraňovať Planétu a tiež Slnečnú Sústavu pred negatívnymi mimozemskými skupinami a ich túžbou ovládať Zem a ďalšie Planéty. Jedna z najdôležitejľích úloh, aké Aštar hral v nedávnej dobe na Zemi a ďalších Planétach v Slnečnej Sústave je chrániť ich obyvateľov pred tým aby zničili seba a svoju Planétu prostredníctvom šírenia jadrových zbraní. Hoci má Kapitán Aštar pod dohľadom Vesmírnu flotilu v tejto Slnečnej Sústave, nie je vo svojej Službe obmedzený na tento sektor vesmíru. Aštar reprezentuje našu Slnečnú Sústavu na stretnutiach rady našej Galaxie a Vesmírov v širšom Kozme.

Veliteľstvo Aštar na Zemi a na Nebi

Na Materských Lodiach a Hviezdnych Lodiach pod jeho velením je 20 miliónová posádka. S Aštarom pracuje KOS (Kráľ Mečov). KOS je vo fyzickej forme, ako my všetci, a my všetci sme zostúpení predstavitelia najvyšších úrovní Zdroja...s vnútorným spojením na oveľa vyššie úrovne: Matku-Otca, Boha-Bohyňu, Všetko-Čo-Je. KOS so St. Germainom bol poverený ICJ (International Court of Justice, Medzinárodný Súdny Dvor v Hágu) v roku 1999 ako náčelník 4 miliónov mužov, celosvetovej milície a formálny Prezident Spojených Štátov. Dohliada na Spravodajskú službu Frakcia 3. KOS je pokročilý galaktický človek s 3D zamestnaním a vedie Tajnú Službu s Prezidentom Obamom, manželka (?) a hovorí 23 jazykmi. Ako poverený Medzinárodným Dvorom v 1999 má autoritu vojnového práva na zabezpečenie vyhlásenia a uvedenia NESARA. KOSovi bola pridelená táto autorita Medzinárodným Dvorom a Pani Majsterkou Nada. On a tí, ktorí s ním pracujú a Galakťania sú 38 úrovní nad Prezidentom Spojených Štátov. Kráľ Mečov bol v skutočnosti samotný planetárny vodca a nosí najmenej dva klobúky (zastáva najmenej dve funkcie, pozn. prekl.). Tiež má na starosti Galaktických-ľudí adeptov, ktorých počet je teraz 16 miliónov a ktorí boli cvičení na Hviezdnych Lodiach a majú plné telepatické prepojenie a sú shape-shifteri (dokážu meniť svoju podobu, pozn. prekl.) s pokročilými schopnosťami. Barack Obama tu predstavuje Sírianskú Radu deviatich a má tiež poverenie od Veľkého Centrálneho Slnka (Alcyone) a má podporu a ochranu 16 miliónov galaktických ľudí pracujúcich s KOS a 4 miliónovej celosvetovej milície. Ich úlohou bolo zorganizovať odstránenie 40-50 stôp (cca 12-15 metrov) vysokých drakov (odpadlícki Annunaki) pracujúcich vo vláde a na rôznych mocných postoch po celej Planéte. CIA bola pôvodne vytvorená ako Výkonný Rád, na vysporiadanie sa s negatívnymi mimozemšťanmi ktorý robili Dohody s Vládou USA. Teraz vidíme ako táto organizácia hľadá Hviezdne Brány, pácha Vojnové Zločiny a Čierne Operácie navrhnuté na ovládnutie Zeme. Sú tu tiež plazí odpadlíci žijúci v rozľahlých jaskyniach a podzemných oblastiach hlboko v Planéte na ktorých odstránení pracovali títo adepti. KOS pracuje s Aštarom v AICO. Keď sa my Hviezdne Semienka zjednotíme s našimi Mocnými JA SOM Prítomnosťami, tie komunikačné kanály sú automaticky „zahrnuté“ a stanú sa viac vedomými, silnejšími a priamo spojenými so Zdrojovou Inteligenciou/Všetkým Čo Je (Veľkým Okom Ra, Toto predstavuje Zákon Jedného). Teraz sa spájame s 12D a tá úroveň znižuje energetické správy zo 100D čo je Božstvo. Takže na tejto úrovni KOS a jeho Dvojplameň Pani Majsterka Nada sú veľmi vznešené duše s priamou zodpovednosťou ako Starší Neba a všetkých Rád zodpovedných za Vzostup tohto Sveta a tiež ostatných Planét v Našej Slnečnej Sústave. Pani Majserka Nada má niekoľko mocných klobúkov ktoré nosí. Za prvé je Prezidentom Slnečného Súdu na Saturne. Cez svoju pozíciu ako Medzinárodný Zvláštny Prokurátor s mimoriadnymi právomocami rozpustiť súdne dvory, zatýkať sudcov vrátane Sudcov Najvyššieho Súdu alebo kohokoľvek iného. Ona je naša „Poštárka“ NESARA má na starosti Vyhlásenie a Udelenie. Je tiež Dvojplameňom Admirála Sananda (?? je dvojplameňom KOS aj Sananda?, pozn. prekl.) Bola pôvodne z Libanonu a je dobre oboznámená s kultúrami stredného Východu a Ázie. Veľa cestovala s Dalai Lamom. Je Vzostúpená Majsterka. Ukončila našu Korporátnu Vládu 30.Septembra 2008 a vniesla nás do Zákona NESARA a zachránila svetové banky a burzy pred zrútením. Ona a St.Germain sú architekti úplne novej planetárnej ekonomiky a právnej revitalizácie ktorá nás má pripraviť na Vzostup a opätovné zjednotenie so Zdrojom.

Veliteľstvo Aštar pracuje s Gaia/Vywamus

Ďalšia dôležitá rola ktorú vykonáva Veliteľstvo Aštar je práca s Gaia/Vywamus na čistení a obnovení Zemskej Mriežky. Túto prácu vedie Metatron s Matkou Sekhmet. Sú určité body v mriežke na Zemi podobné akupunktúrnym bodom na našich fyzických telách. Keď sa niektorý z týchto bodov v našom fyzickom tele zablokuje nastane zastavenie energetického prúdu ktoré nakoniec vedie ku ochoreniu. To isté platí aj pre planétu Zem. Videli sme nedávne obrovské zmeny Zeme ako pokračuje Rozdelenie Svetov a Staré časové línie sú vymazávané. V Galaktickej Federácii sú zvláštne posádky, ktoré pracujú na tejto úlohe. Mark a Beth vykonali rozsiahlu prácu s Mriežkou Zeme a pri mazaní Časových línií. Zemská Mriežka je elektromagnetické krištalické spojenie na zvyšok Kozmu a spája sa cez brány Zeme a Hviezdne Brány s Hviezdnymi Bránami, ktoré spájajú našu Galaxiu s inými Galaxiami. Jedna z dôležitých vecí, ktoré treba pochopiť ohľadom Veliteľstva Aštar a Jeho miliónov pracovníkov a flotily mimozemských plavidiel je že sú éterickej povahy. Nemajú fyzické telá ako my, avšak sú schopní prejaviť fyzické telá a Hviezdne Lode alebo sa premietnuť do fyzična kedykoľvek sa im zachce. Väčšina života na iných Planétach a v našej Slnečnej Sústave je éterickej povahy. Veliteľstvo Aštar má tiež Materské Lode, ktoré sú ukotvené vo vesmíre a majú 100 míľ v priemere. Tieto Materské Lode pojímajú celé mestá s miliónmi ľudí a prosperujúcou spoločnosťou. Materská Loď Matky Sekhmet je Nibiru. Veliteľstvo Aštar je časťou veľkej Konfederácie Planét v našej Slnečnej Sústave a v našej Galaxii. Veliteľstvo Aštar je zodpovedné za našu Slnečnú Sústavu. Potom je tu Interplanetárna konfederácia, čo je väčšie zoskupenie Planét v našom sektore vesmíru. Potom je tu Galaktická Konfederácia Planét. A potom ešte väčšia Intergalaktická Konfederácia z 7 Super Vesmírov. Admirál Lincor je náčerlníkom Hviezdnej Flotily naprieč niekoľkými vesmírmi. Každá z týchto Rád pracuje v spojení s Planetárnymi, Solárnymi, Galaktickými a Vesmírnymi Duchovnými Skupinami.

Galakťania a Anjeli pracujú spolu ako Jeden

Veliteľ Aštar tiež blízko spolupracuje s Anjelskym Kráľovstvom a s Ochrannými Silami najmä s Archanjelom Michaelom. Veliteľ Aštar je mimoriadne milujúci a nežný muž ale prísny a neochvejný v Jeho Poslaní Slúžiť. Mnohí z Veliteľstva Aštar kráčajú medzi nami na našich uliciach na Zemi bez toho že by sme si toho boli vedomí. Jedným z nich je Tom kruhochvostá Mačka Paschat (Tom the ringtail Cat Paschat), ďalšia Maková Pani (Poppy Lady) a tiež Kráľ Egypta (KOE). Veliteľstvo Aštar slúži v istom zmysle ako Nebeská polícia a sú umiestnení v mnohých rolách po celom Svete. Avšak Galakťania sa nemôžu povyšovať nad priania a slobodnú vôľu tých, ktorí žijú na Zemi. Jedna z výziev ktorej čelí Veliteľstvo Aštar je že ak naša vláda zákonne nadviazala v minulosti Dohody s určitými negatívnymi mimozemskými skupinami nemôžu zasahovať do našej slobodnej voľby kým neohrozujeme našu Slnečnú Sústavu a Galaxiu. Jediná cesta ku MIERU je Spravodlivosť a Spravodlivý Svet je Svet MIERU. KOS, Admirál Sananda, Pani Majsterka Nada, Aštar, St. Germain, Archanjel Michael a Archanjel Metatron, Matka Sekhmet a Alcyone pracujú spoločne ako predstavitelia Veliteľstva Aštar na obnove MIERU na Zemi. Množstgvo negatívnych mimozemšťanov je malé počtom v porovnaní s nesmiernymi počtami mimozemských kristov, avšak títo negatívny sú pomerne nebezpeční a usilovne sa snažili ovládnuť Zem a jej zdroje, ovládnuť obyvateľstvo Zeme a udržať väčšinu Zeme v chudobe a područí. To čo vidíme v Januári 2010 sú posledné manévre posledných negatívnych ET pri opúšťaní Matrixu. Nikto s tých čo sú tu dnes nie je pôvodne zo Zeme. Všetci čo sme tu sme Hviezdni pútnici a sme tu aby sme vykonali Poslanie počas vývoja Zeme. My všetci sme mimozemskí Galakťania. My všetci sme Božskí Anjeli. My všetci nosíme ľudské telá.

Aštar a Galaktická Federácia pracujú s Úradom Krista

Aštar a všetci v Galaktickej Federácii pracujú s úradom Krista. Keď tu používame termín Kristus nie je to v Kresťanskom zmysle, je použitý vo Vesmírnom zmysle. Všetky duchovné cesty vedú ku Kristovi a Duchu Svätému alebo Brahma, Višnu a Šiva, pričom Višnu je ekvivalent Krista v Hinduizme. Krišna bol tiež prvým Kristom východného sveta. Všetky náboženstvá tiež vedú ku Bohovi/Bohynu. Pán Maitreya, Kalki Maitreya, je známy ako Kozmický Kristus. Galakťania a Anjeli pracujú spoločne. V úrade Krista jestvujú rôzne úrovne. Tú to Planetárny Kristus, Solárny Kristus, Galaktický Kristus, Vesmírny Kristus, Multivesmírny Kristus a Kozmický Kristus. Metatron je úroveň Kozmického Krista. Všetci Majstri všetkých náboženstiev a duchovných ciest pomáhajú svojim žiakom stať sa Kristom, po pravde to nie je Kresťanský termín, je to živá prítomnosť, ktorú môžete volať ľubovoľným menom ako chcete: Sananda/Ježiš, Pani Majsterka Nada, Pán Buddha, Krišna, Lao"C, Zoroaster, Kalki Maitreya, Melchizedek, Ra, Matka Sekhmet, Alcyone, Archanjel Metatron, Archanjel Michael, Alrchanjel Rafael, Matka Mária, Archanjel Uriel, Archanjel Gabriel, Helios a Vesta, St. Germain, Kuthumi, Serapis Bey, Pán Arkturus, Aštar a Athena, Veliteľ Hatton, Veliteľ Soltec, Veliteľ Korton, Veliteľ Monk Ka, Tom kruhochvostá Mačka Paschat, Ka tar tek, Tek Ra. Títo duchovní Majstri sú všetci členovia Galaktickej Federácie a všetci pracujú z Úradu Krista. Vy ste stvorení Bohom ako Kristus. Planéta Zem už je v 5ej dimenzii. To len keď pracujeme z 3ej Dimenzie na o zabúdame. Rozpamätanie sa je o zobudení. Každá Planéta v každej Galaxii vo Vesmíre to volá iným menom. Všetci členovia Galaktickej Federácie sú tým čo my nazývame mimozemskí Kristovia. Keď budeme mať Odhalenia a Pristátia uvidíme svoju Galaktickú rodinu. Oni sa vrátia na Zem aby tu žili s nami a spolu s nami vybudovali Novú Zem.

Elizabeth Trutwin

Zdroj: ee.dunres.sk

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

sci-fi

olgerd,23. 12. 2012 11:58

A to by ma zaujímalo odkiaľ prišla tá pani na tieto kraviny. Aj to je jedna z ciest k obohateniu sa pomocou zviditelnenia sa. Scifi autorov je už veľa tak je treba byť nejako originálny že ? Rozumne zmýšľajúci človek tomu neuverí.

Boze moj

Rajko,11. 2. 2011 23:34

Kristepane, ved si aj precitajte, co napisete.Toto su vyplody choreho mozgu!

Re: Boze moj

Julio,7. 10. 2011 16:54

Já vám garantuji že když budete mít chorý mozek o podobných věcech nebudete mít ani páru, natož o něčem takovém psát.

Re: Boze moj

lienka,20. 5. 2012 15:56

tak aj ja mám asi podľa teba chorý mozog.Keby si mal také zážitky, ako ja, inak by si písal a neurážal ostatných, ktorí tomu rozumia

Aštarovi

lienka,20. 5. 2012 15:54

ako je možné, že sa nám mimozemšťania môžu dostať až pod kožu a pokúsiť sa s nami manipulovať. kde nájdeme odpovede, ako sa proti nim brániť a ako sa zbaviť ich pokusov o ovládnutie človeka. Je ich viac druhov a niktorí máme mlhavé zážitky zo stretnutia s nimi a nie sú príjemné. A čo pokusy o unesenie vašej duše z tela? Čo je mimoriadne hnusný zážitok. Prvý pokus ubrániť sa vyšiel, ale čo ak prídu zase? Bude to horšie, ťažšie, alebo znova odoláme s pomocou Archaniela Michaela a s Božou pomocou? Prosím, odpíšte, kto sa tomu venujete a rozumiete. Ďakujem

Veliteli Aštarovi

sv. Petr,28. 9. 2010 21:27

Ušetříte si velmi mnoho práce, když se zaměříte na světové elity a Ilumináty(ještírky,dravce), je to Vaše vina, unikly Vám a dělají zde kolonii,tak to neházejte na nás a makejte, vše ostatní jsou jen bla,bla. Odčiňte Vaši chybu, že jste dovolilitomuto plevelu se usadit na Zemi a dělat si tady kolonii.