Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrh zákona o kontaktu s mimozemskými bytostmi pro ČR

9. 7. 2014

 

Návrh zákona o kontaktu s mimozemskými bytostmi pro ČR
V zájmu umožnění bezpečného a legálního kontaktu mezi občany České republiky a vesmírnými civilizacemi navrhuje Ladislav Zelinka k přijetí tento návrh zákona:

Část první

Základní práva a svobody

Čl. 1

(1) Každý občan České republiky má právo svobodně navazovat vztahy, sdružovat se a komunikovat s mimozemskými bytostmi,

(2) každý může svobodně vyjadřovat, zaznamenávat, přepisovat a šířit informace týkající se mimozemských bytostí,

3) může bez omezení cestovat do vesmíru,

(4) může využívat technologie mimozemského původu a technologie založené na volné energii,

(5) může provádět jakoukoliv výše uvedenou činnost a činnosti s tím spojené, podle svého uvážení, dokud takováto činnost

(a) neohrožuje lidstvo, občany České republiky, zahraniční státy,

(b) nepoškozuje druhé, jejich majetek a nepůsobí jiné škody v rozporu s platným právem.

Část druhá

Ustanovení

Čl. 2

(1) V případě kontaktu na oficiální úrovni vystupuje jménem státu k tomuto úkolu určená zvláštní diplomatická mise pro kontakt s mimozemskou civilizací (dále jen „mise“). Její činnost kontroluje zvláštní parlamentní výbor.

(2) Misi jmenuje ministr zahraničních věcí. Mise a její složení musejí být potvrzeny prezidentem republiky.

(3) Kontrolní výbor je rovným dílem složen z poslanců, senátorů a nezávislých odborníků.

(4) Ministr zahraničních věcí pověří misi odpovídajícími úkoly, zejména

(a) zastupovat český stát před vesmírnou civilizací,

(b) navázat mír a přátelský vztah s vesmírnou civilizací a oboustranně prospěšnou spolupráci,

(c) hájit bezpečnost občanů České republiky a planety Země,

(d) předávat a poskytovat získané informace, materiály, předměty k všeobecnému využití.

(5) Členové mise složí před prezidentem republiky slib, v němž bude obsaženo zejména, že

(a) budou jednat čestně a s dobrými úmysly,

(b) nezávisle,

(c) v zájmu České republiky,

(d) v zájmu lidstva,

(e) a že budou pravdivě informovat.

(6) Výbor je ve styku s misí a informuje Parlament o její činnosti.

(7) Vedoucí mise může být předvolán, aby odpovídal na otázky poslanců a senátorů.

(8) Další záležitosti týkající se mise a výboru, jejich povinností, úkolů, kompetencí, složení, volby a jiné, mohou být upřesněny dalším zákonem.

Čl. 3

(1) Všechny důležité informace o kontaktu s mimozemskou civilizací na oficiální úrovni musejí být veřejné.

(2) Vláda využije potřebné prostředky, aby tyto informace byly zveřejňovány, a to tak, aby k nim byl bezplatný a snadný přístup.

Čl. 4

Česká republika se vzdává používání a umisťování zbraní ve Vesmíru a na vesmírných tělesech.

Čl. 5

Česká republika se vzdává používání násilí vůči vesmírným civilizacím, pokud by nebyla sama napadena nebo v přímém ohrožení.

Čl. 6

Armáda České republiky a její složky, zejména protivzdušná obrana, stejně jako další útvary, budou monitorovat vzdušný prostor, nebudou však bránit vstupu vesmírných lodí do atmosféry, jejich pohybu vzdušným prostorem České republiky a kontaktům s lidmi, pokud nenastane vážné podezření z všeobecného ohrožení bezpečnosti podle článku 1, bodu 5a).

Čl. 7

Česká republika může navazovat styky s vesmírnými civilizacemi a může u nich zřizovat zastoupení. Řídí se přitom, s ohledem na čl. 2 tohoto zákona, obdobně jako u zřizování diplomatického zastoupení v zahraničí, pokud není stanoveno jinak ve zvláštním zákoně.

Čl. 8

Celospolečensky závažná rozhodnutí vyplývající ze styku s vesmírnými civilizacemi musejí být schválena celonárodním referendem


Autor: Ladislav Zelinka

Zdroj: http://cestyksobe.cz/navrh-zakona-o-kontaktu-s-mimozemskymi-bytostmi-pro-cr/3049

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

mitchellgary09@gmail.com

Gary Mitchell,7. 4. 2015 6:04

Want more clients and customers? We will help them find you by putting you on the 1st page of Google. Email us back to get a full proposal.

NEBERTE DROGY

Adolf,9. 11. 2014 18:14