Jdi na obsah Jdi na menu
 


Na cestě pvotního stvořitele

20. 1. 2009

Lidstvo je experiment. Lidstvo bylo vyprojektováno tak jako všechno ostatní, co existuje v rámci Stvoření. Prvotní Stvořitel začal před dávnou dobou experimentovat se Stvořením v tomto vesmíru za účelem hlubšího sebepoznání, sebeuspokojení a sebevyjádření. Prvotní Stvořitel vnesl živoucí energie a esence - prodloužení sebe sama - do tohoto vesmíru. Ochotně a velkoryse jim dával ze svých vlastností. Existuje mnoho jiných vesmírů a mnoho způsobů projektování vesmíru. Tento náš byl projektován jako ZÓNA SVOBODNÉ VŮLE, v níž bude vše dovoleno.

Tato prodloužení Prvotního Stvořitele, která budeme nazývat bohy stvořiteli, šla a začala experimentovat s energií Prvotního Stvořitele, která existovala v nich samých. Bohové začali vytvářet vlastní hierarchii, která zase vytvořila další hierarchie. Každá další hierarchie vytvářela další hierarchii, aby ji prodchla vlastní podstatou a napomohla vývoji ve vesmíru. Nakonec v jednom galaktickém systému byl vytvořen plán vyprojektovat Zemi jako intergalaktické středisko výměny informací. Byl to neuvěřitelný plán. Země byla krásné místo umístěné na okraji jedné Galaktické soustavy, snadno dosažitelné z jiných galaxií. Byla blízko vstupním branám na dálnice, po nichž energie cestuje kosmem.

Nastal čilý ruch, aby byly na této planetě vytvořeny jednotlivé reprezentace ze všech galaxií. Někteří z bohů stvořitelů byli mistry genetiky. Prostřednictvím svých hierarchií dokázali vázat molekuly dohromady - zakódované molekuly identity, frekvence a elektrického náboje - aby stvořili život. Mnohé inteligentní civilizace daly svou DNA, aby umožnily uplatnění svých kódů na této planetě. Mistři genetici pak navrhli různé druhy, některé lidské, některé zvířecí, tím, že si pohrávali s různými varietami DNA od jednotlivých civilizací, aby se Země stala touto burzou informací, centrem světla, živoucí knihovnou. Plán výstavby Země byl vskutku velkolepý.

Původní plánovatelé Země byli členy Světelné rodiny, bytosti, které pracovaly s aspektem vědomí nazývaným světlem a spojené s ním spojeni. Světelná rodina vytvořila informační středisko, které vymyslela. Navrhla místo, kam budou jednotlivé galaxie ukládat své informace, kde se budou moci všichni dělit o své specifické informace. Země se měla stát kosmickou knihovnou, místem nevylíčitelné krásy, kde se bude experimentovat s tím, jak ukládat informace prostřednictvím frekvencí a genetických procesů.

Mimo strukturu času může 100 000 let proběhnout v úseku, který se uvnitř časové struktury, jak ji známe, rovná jednomu roku. Tito bohové stvořitelé neexistovali v čase, jak ho známe. Pár set tisíc či milión let pro ně bylo ničím.

V existenci byly vyvolány různé energie. Již před 500 000 lety se na Zemi objevil biologický druh zvaný člověk, který vytvořil vysoce vyspělé civilizace. Nemluvíme tu o civilizacích, které nazýváte Lemurií nebo Atlantidou, pro nás jsou tyto civilizace moderní. Hovoříme o civilizacích, které jsou pradávné, které jsou pohřbeny pod ledovým příkrovem jižního kontinentu, Antarktidy.

Projekt živé knihovny byl nakonec vybojován. Vypadal natolik lákavě, že ho někteří chtěli vlastnit. Během historie Země došlo ke kosmickým válkám o vlastnictví planety. Napadlo vás někdy, kdo vlastní Zemi? Je to obrovský kus majetku. Myslíte, že může ve vesmíru zůstat něco bez majitele ?

Docházelo k šarvátkám a Země se stala místem duality. Někteří "bohové" stvořitelé, kteří měli právo, dělat si co chtějí - protože Země je zónou svobodné vůle - přišli a ovládli ji asi před 300 000 lety - v období, které byste z historického hlediska nazvali počátkem lidské civilizace. Počátkem lidské civilizace je dnes ve vašem vzdělávacím systému nazýváno jen toto období. Ve skutečnosti to však byl začátek pozdější fáze, fáze moderního lidstva.

Když došlo ke zmíněné místní válce, jistá skupina entit ve Vesmíru bojovala a vyhrála území Země. Noví vlastníci nechtěli, aby byli pozemšťané informováni o tom, co se stalo. Nevědomý druh bude snadněji ovladatelný. Tyto entity vyhnaly světlo a Země se stala jejich územím.

Noví "bohové" stvořitelé, kteří byli novými vlastníky, byli rovněž mistry genetiky. Uměli stvořit život a zdejší území chtěli z jistých důvodů. Území sílu tvořena a držena jistými energiemi z mnoha důvodů, z nichž jedním je skutečnost, že vše, co existuje, má vědomí.

Vědomí neustále komunikuje. Vědomí vibruje na jistých elektromagnetických frekvencích. Elektromagnetická energie vědomí může být jistým způsobem ovlivněna, aby vibrovala tak, aby vytvořila zdroje potravy. Některé entity v průběhu své vlastní evoluce začaly zjišťovat, že když tvoří život a vdechují mu vědomí prostřednictvím modulování frekvencí forem vědomí, mohou se takto sytit, mohou si udržet vládu nad věcmi. Začaly si uvědomovat, že takto se živí Prvotní Stvořitel. Prvotní Stvořitel vysílá ostatní, aby vytvářeli elektromagnetické frekvence vědomí jako zdroj potravy pro něj samotného.

Noví vlastníci planety měli jiné chutě a jiné záliby než původní vlastníci. Živili se chaosem a strachem. Ty negativní emoce je sytily, stimulovaly a dodávaly energii.

Tito noví vlastníci, kteří přišli před 300 000 lety, jsou ony velkolepé bytosti, o nichž se hovoří v Bibli, na babylónských a sumerských tabulkách a v různých textech po celém světě. Přišli na Zemi a pozměnili lidský biologický druh. Pozměnili vaši DNA, abyste vysílali jen frekvence v jistém omezeném pásmu, která je bude sytit a držet je u moci.

Původní člověk byl nádherná bytost, jehož dvanáct řetězců DNA sem darovali různé inteligentní civilizace. Když přišli noví vlastníci, pracovali ve svých laboratořích a vytvořili novu verzi člověka s odlišnou DNA - s dvojitou šroubovicí neboli se dvěma řetězci DNA. Vzali původní DNA lidského druhu a zničili ji. Původní vzorec DNA byl v lidských buňkách zachován, zůstal však nefunkční, byl rozštěpen a odpojen.

V lidských buňkách jsou světelně zakódována vlákna, jemné chmýří energie, které nese informace. Když toto chmýří funguje spojitě jako kabel - jako optická vlákna - vytváří šroubovici vaší DNA. Když jste byli geneticky upraveni, zůstala vám jen dvojitá šroubovice. Vše, co nebylo potřebné k přežití, a vše, co by vás pomáhalo informovat o tom, kdo opravdu jste, bylo odpojeno. Byla vám ponechána jen dvojitá šroubovice, která vás měla uzavřít v kontrolovatelných a ovladatelných frekvencích.

Kolem vaší Země byla vybudována frekvenční ohrada, něco jako "elektrický plot", aby bylo možno kontrolovat, kolik lidských frekvencí lze modulovat a měnit. Tato ohrada nedovolila proniknout frekvencím světla - informací. A když světelné frekvence dokázaly proniknout, nebylo tu žádné světlo, které by je mohlo přijmout. Lidská DNA byla odpojena, světelně zakódovaná vlákna byla dezorganizována, takže tvořivé kosmické paprsky, které nesly světlo, se neměly kam zapojit a čeho se držet.

Jako úlohu v téhle hře hrajete vy? Jste členy Světelné rodiny. Pouhá skutečnost, že čtete tuto knihu, ukazuje, že jste Světelná rodina. Některým z vás to připadá jako sen. Připomínáme vám to, co uvnitř sami víte. Přišli jsme na tuto planetu, abychom uvedli do chodu vaše paměťové banky - inspirovali lidstvo ve světelném pásmu, abyste se rozpomněli, kdo jste, abyste vytvořili svou vlastní realitu, změnili frekvenci na planetě a nárokovali si vlastnictví sebe samých a tohoto území.

My, Plejáďané, přicházíme v čase zpět - do toho, co by se patrně mohlo nazvat naší minulostí - ve jménu představitelů Světla. Přicházíme, abychom se s vámi podělili o frekvenci, kterou se každý z vás uvolil nést na této planetě, aby mohla být změněna DNA lidské rasy. Je to úžasný příběh.

Původní plánovatelé (ze Světla) nemají v úmyslu o toto území přijít. Myslíte, že se jen tak snadno vzdají? Původní plánovatelé vyzvali Světelnou rodinu, aby se sem vydala a infiltrovala projekt, vtělila se do jednoho po druhém a přinesla Světlo - jako informaci prostřednictvím tvořivých kosmických paprsků - do míst, kde bylo ztraceno. Tyto tvořivé kosmické paprsky začaly nejprve pronikat k jedincům a pak ke skupinám.

Původní plánovatelé se začali připravovat na chvíli, kdy má být změněna frekvence Země, aby v tom okamžiku vsunuli svou verzi plánu. V okamžiku, kdy nynější vlastníci zahynou, pokud nedokáží změnit svou vlastní frekvenci. Emoce jsou zdrojem potravy. Jsou tací, jejichž zdrojem potravy je láska, a Původní plánovatelé mají v úmyslu změnit frekvenci Země na frekvenci lásky a harmonie. Musí být odstraněn zdroj potravy současných vlastníků, to jest strach, úzkost, chaos, hlad, bolest a zoufalství.

Hádejte, kdo jim tento zdroj potravy vezme? Přece - VY ! Jste proslulí tím, že pronikáte do systémů a měníte frekvenci. Není vaším úkolem jako členů Světelné rodiny obracet někoho na víru. Vstupujete prostě do systémů a přijímáte tvořivé kosmické paprsky do svých lidských těl.

Jste zakódováni a až se začne vynořovat naše paměť, budete reagovat na plán, s nímž jste sem přišli, abyste změnili frekvence. Začnete jistou frekvenci udržovat a uchovávat, a pak ji budete žít. Identita jako frekvence je souhrn vašich fyzických, mentálních, emocionálních a spirituálních těl, vysílaných jako elektronická pulsace. Až budete žít svou frekvenci, budete ovlivňovat každého, všude, kam půjdete. Jsou mnozí, kdo už chápou svůj úkol, a jsou tací, kteří se právě začínají rozpomínat.

Plán na změnu frekvenční modulace ovlivňující lidský biologický druh zahrnuje přeorganizování vaší DNA a světelně zakódovaných vláken. Plán je to v tuto chvíli GIGANTICKÝ. Země napomáhá svým způsobem evoluci vesmíru. Země je místem, kde se dějí důležité věci, je to centrum dění, místo, kde je právě třeba být. To, co se děje na Zemi, následně ovlivní mnoho, mnoho světů.

Vaše DNA se vyvine ze dvou šroubovic na dvanáct. Těchto dvanáct spirál odpovídá centrům energie neboli čakrám uvnitř a vně vašeho těla. Tento proces je neuvěřitelným evolučním skokem. Existují mezi vámi tací, kterým už byla upravena DNA na dvanáct řetězců, dvanáct šroubovic. Těchto dvanáct spirálovitých proužků DNA spolu reaguje uvnitř i vně těla. Spojení těchto dvanácti řetězců znamená, že dvanáct energetických nebo informačních center může začít pracovat a vysílat si mezi sebou informace.

Vznikne ohromná síla. Jednotlivci jen tím, že se shromáždí a společně budou zamýšlet to, co chtějí - tím se společně stanou telepatickým přijímačem energií z celého kosmu - a změní tvář vesmíru.

Až se vaše desátá, jedenáctá a dvanáctá čakra začnou otevírat, objeví se ve vašem životě mnoho mimoplanetárních energií. Tyto energie se budou na této planetě objevovat s tím, jak více a více z vás udrží vyšší frekvence. Desátá čakra je spojena se Sluneční soustavou, jedenáctá s Galaxií a dvanáctá s jistým místem ve Vesmíru. Až získáte tyto frekvence, budete na planetu přinášet informace, které ohromí a budou šokovat většinu světa.

Dojde ke splývání identit, splývání kultur, nastolení mnohých "nových řádů světa". Nastane také chaos a zmatek. Jako členové Světelné rodiny to pozorujte s vědomím, že toto musí přijít, aby byl rozrušen systém, a mohl pak být přebudován Světlem. Dochází k evolučnímu procesu a ti, kdo dokážou zvládnout změnu frekvencí, se budou moci dále vyvíjet. V tuto chvíli je vzrušující být na Zemi...

(kráceno)

Ukázka z knihy Barbary Marciniakové - Poslové úsvitu

Na doporučení Sannyho (Lubomíra Stejskala) převzato z: www.volny.cz/pikkupoika

Další zdroj: Pleiadians.com (Barbara Marciniak)

Plnou verzi této knihy najdete na stránkách :www.timeangel.estranky.cz

Já k tomu musím dodat, že tohle je v podstatě to, o čem píšu v článku "Úděl lidstva", ovšem viděno z jiného pohledu. Ony frekvence okolo Země, které brání lidstvu přijímat všechno světlo, byly moje frekvence času, které toto škrtily a zamezovali sem volný příštup těm, kteří sem nepatřili.

Tak fajn, já vím, že z pohledu lidí je to dost špatné, ale věci nejsou vždy jednostranné a černobílé. Oni tvorové před 300 000 lety, kteří byli opravdu neuvěřitelně silní, staří lidé, kteří měli všechno, co si jen šlo přát, oni neuznávali nějaký zákon vývoje. Tady prostě platila jejích pravidla. Země byla jejích a o nějaké svobodě vývoje nebylo ani řeči. Myslíte, že jsme se s nimi nepokoušeli domluvit? Houby to bylo platné. Ale musím přiznat, že byli opravdu velice silní. Světlo z nich zářilo na sto honů a jejích propojení s vesmírem bylo též úžasně hladké.

Ale na druhou stranu se musím přiznat, že já sama patřím k takzvaným Bojovníkům světla. Je to něco jako pořádková služba, jako vesmírná policie. Udržujeme rovnováhu mezi světlem a temnotou v jednotlivých vesmírech, spadáme pod vliv a stvoření knížete Camaela a ano, kromě jiného jsme válečníci. Jen když se udržuje rovnováha mezi jednotlivými složkami vesmíru, lze dojít zdravého a nezastavitelného vývoje celého vesmíru. Takže občas musí být nastolena tma, aby mohlo přijít světlo.

Jenže povídejte to tvorům, kteří v životě tmu ani nepoznali, natož aby souhlasili s tím, že se v zájmu planety míru stáhnou do ústraní. Kdepak. A tak jsme po mnoha bitvách byli na poli Země poraženi. Lidé, kteří přijímali přímé světlo od Lucifera a jiných serafínů, měli na své straně ještě světelné draky. Ano, kouzelní inteligentní draci jsou jedním z druhů, které vaše lidstvo doprovází už od nepaměti. Jsou myslím z galaxie Andromedy, ale tím si nejsem jistá.

No nakonec byli lidé schopni porazit naše světlo, ale nikdo z nich nebyl schopný porazit můj čas. A to byl jen první ze zlomů. Časová linie se nedá zastavit, nedá se porazit a nedá se spoutat. Ale myslíte, že jsem v tom byla sama? Hehe! Vzpomeňte si na Bibli, kdo tam uvrhl Lucifera do pekla? Že by Michael? A kdo jsou dalšími ze strážců nebe? Že by Gabriel, Rafael, Cadkiel a další? Proč si myslíte, že je to tam zrovna takhle napsané?

Tehdy si lidé mysleli, že ovládají Zemi, jenže ovládat Zemi nelze. Země patří všem a nikoli jen nějaké, kterékoli rase. Když jsem zjistila, že situace na Zemi je částečně i mojí zásluhou a že svoje oddělení Země od okolí musím stáhnout a darovat tu sílu, lidem, protože kvůli nim přece vznikla a oni ji potřebují ke svému vývoji, my všichni ji potřebujeme, tak jsem se celá rozzuřená vidala za Metatron a doslova ji řekla (ano, je to žena), že Země nepatří nikomu a že nedopustím, aby ji zase někdo, kdokoli ovládl. Proč zrovna za Metatron, tak to teda já fakt nechápu, ale moje vize jsou vždycky tak trochu zvláštní a už jsem si na to zvykla.

Někteří lidé mi píší, že ve vesmíru je válka o Galaxii. Ve vesmíru není válka. Válka nebyla dokonce ani na nebesích, jak se píše v Bibli. Válka byla na Zemi. A ono se to té naší válce ani nijak nepodobá. Ty boje byly úplně jiné a o něčem úplně jiném. Naši hroznou a bláznivou podobu války jsme si vymysleli my sami. To nepochází ani od Camaela ani od nikoho jiného z andělů. Tohle jsou vyloženě lidská stvoření. Tak jako máme úžasnou sílu vytvářet nádherné věci, máme stejnou sílu vytvářet i strašlivé věci. Jen si vemte všechny ty lidi, co si libují v hororech. Myslíte, že za to můžou nějací démoni, nebo andělé, nebo rada černých nebo někdo další?

Blbost!

 To si tvoří jen lidi samotní, protože oplývají sílami stvoření, které jsou velmi mocné a které si oni sami nechtějí přiznat. To by si museli také přiznat zodpovědnost za vlastní život a také to, že s ním mají pohnout, že musí začít něco dělat. No jo, jenže lidská lenost a pohodlnost je nekonečná. Z lidského pohledu je vždy lepší být slepý, hloupý a nevzdělaný, než si přiznat, kolik špatného jsme za svůj vlastní život sami vykonali. Když se rozhlédnete kolem sebe, zjistíte, že právě tihle na pohled nevinní, věčně utiskovaní a neustále se obětující lidé, napáchají svými myšlenkami nejvíce škody. Jenže právě oni nestojí o žádné vzdělání, o vliv, téměř o nic. A právě takové skupiny obyvatel, kteří jsou nejvíce nevzdělaní, křičí, že jsou nejvíce utiskovaní. Jen si vemte procento vzdělanosti v nacionalistických skupinách skinů, versus stupeň vzdělanosti v romských komunitách. Jejích vzdělání a způsob života jsou si vlastně velice podobné a přitom neustále na sebe házejí špínu. Neustále se dovolávají nějaké pomoci, jenže že by se sami začali zajímat o vzájemné soužití. že by sami zmoudřeli, pochopili se, snažili se najít kompromis? Kde pak! To by se totiž museli snažit myslet!! A to je pro spoustu lidí pořád velmi těžké.

Myslíte, že to není tak? Jen se podívejte sami na sebe. Já jsem to musela taky udělat a jehle, zjistila jsem spoustu příšerných věcí a dokonce jsem o nich i napsala. Už jsem nebyla ta úžasná bytost, které všichni  neustále ubližovali a jen ona sama byla bezmocná... tzn. normální lidské podvědomí a egoistické smýšlení. Ne, musela jsem si přiznat, jakou mám sílu a dodnes mě to děsí a někteří lidé vědí, že ani nekouzlím a podvědomě stopuju všechny věci, které bych mohla napáchat, nepoužívám sílu, zatím nechci. Sice moje ego by to hrozně chtělo a závidí těm, kteří čarují, ale můj Samael to egu rozhodně nehodlá darovat. U mě se totiž nejedná o jednoduché čáry, sama nevím, co všechno by to mohlo způsobit. No vidíte, i já mám strach, ale nějak se s tím musím poprat a vyřešit. Prostě jsme všichni na jedné lodi.

Teď už je to všechno jen v lidských rukou. Rovnováha byla kdysi porušená, protože lidé odmítali přijmout jakoukoli formu svojí vlastní černoty, hrozilo přesycení tohoto místa světlem a to by poškodilo celý vesmír samotný. TO by teprve bylo špatné!! Proti tomu je pár tisíc let zemského oddělení ničím zvlášť příšerným. Proto jsme sem přišli a ujali se lidského druhu. Myslím, že posledních 2000 let byly z celé té dlouhé doby ty nejpříšernější, protože se v krátký čas muselo udat strašně moc věcí.

No sami si udělejte jasno v tom, co si budete myslet, jak jednat a jak se zachovat, až obdržíte svoji vlastní sílu. Nedbejte toho, když vám někdo řekne, že se Stvořitel živí tím, co stvořil. Je to blábol. Vztah je oboustranný. Stvořitel se obětuje svému stvoření a ono ho naplňuje a obohacuje. Mezi nimi plane obrovská a neutuchající láska, protože ona je samotná procesem stvoření. Takhle to prostě funguje. Já mám svoje vlastní stvoření, takže vím, o čem mluvím a o čem nemůžu.

Jen o jednom bych vás měla upozornit: Volte svoji cestu velmi opatrně a s rozmyslem. Ono vás to koneckonců navede samo. Ale jestliže chcete věřit ve válku, strach a násilí, nestahujete do hlubin bolesti jen sami sebe, ale i všechny bytosti s vámi spojené. Svým žalem a úzkostmi netrpíte jen vy, ale i všechny entity, kteří vás na vaší cestě doprovázejí, včetně takových entit, jako jsou archandělé samotní. Na téhle planetě nejsou jen lidé, žije vedle nás mnoho dalších forem stvoření a každá vaše myšlenka a přání jim můžou velmi ublížit.

Chcete najít pravdu, tak ji hledejte, ale hledejte uvnitř sebe a hluboko v sobě. Nečekejte, že za vámi někdo přijde a vyřeší vám všechny vaše trampoty. Naopak, trvá to a bude to trvat, ale vy musíte vytrvat. Je čas jít dál. Co bylo, bylo! Bylo to těžké i pro nás samotné, pro vás jsme i my spojení s černotou. Je čas, aby tu natoupilo nové pokolení, nový svět a nový sen nového zrození a bytí v ráji.

A o tom to přece všechno je! Smiřte se s tím, kým jste. Nejste ani lepší, ani horší než všichni ostatní. Takoví prostě jsme... MY, BYTOSTI SVĚTLA.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář